Huisarts Frankhuisen – apotheekhoudend huisarts

Een nauwe samenwerking

De praktijkondersteuner werkt nauw samen met de huisarts. Een afspraak bij de praktijkondersteuner maakt u via de assistente.

De praktijkondersteuner verzorgt eigen spreekuren voor:

  • Diabetes Mellitus
  • Astma/COPD
  • Hypertensie
  • Ouderenzorg (in aanloopfase)
  • Inhalatietechnieken
  • Het aansluiten van een holterfoon
  • Het aansluiten van een 24-uurs bloeddrukmeter

Annemiek de Haas is onze praktijkondersteuner. Zij heeft extra tijd, kennis en kunde om patiënten met suikerziekte, longziekten en hoge bloeddruk te begeleiden. De handelingen van een praktijkondersteuner worden altijd gesuperviseerd door de huisarts.

Patiënten met suikerziekte worden volgens een landelijk protocol gecontroleerd. Er is veel aandacht voor alledaagse vragen en zorgen. De praktijkondersteuner trekt ook extra tijd voor u uit. Mocht het nodig zijn, dan stelt zij patiënten in op insuline. Iedere patiënt met suikerziekte die bij haar op controle komt, kan een gratis glucosemeter krijgen, inclusief 10 gratis teststrips, als dit nodig is.

Patiënten met longziekten kunnen ook bij de praktijkondersteuner terecht. Zij heeft tegenwoordig een geavanceerde longfunctiemeter. Tevens kan ze u begeleiden met de vele soorten pufjes en inhalatietechnieken. Mocht u nu roken en hebt u het voornemen om binnen een half jaar met roken proberen te stoppen, meldt dit aan haar! Een stoppoging met begeleiding heeft veel meer kans van slagen.

Patiënten met hoge bloeddruk en/of hoog cholesterol kunnen zich ook regelmatig bij de praktijkondersteuner laten checken. Dit om de kans op beroertes en hart- en vaatziekten te verkleinen.

Praktijkondersteuner Ouderenzorg

Door de vergrijzing neemt ook het aantal kwetsbare ouderen toe. Dit zijn mensen die, meestal door ziekte of achteruitgang, steeds meer het vermogen verliezen om zich geestelijk en/of lichamelijk staande te houden. Deze kwetsbaarheid wordt vaak versterkt doordat ouderen steeds vaker langer zelfstandig blijven wonen. De groep kwetsbare ouderen lijdt dikwijls aan diverse aandoeningen, gebruikt vaak veel verschillende medicatie dat in veel gevallen door verschillende artsen is voorgeschreven. Rond de zorg van kwetsbare ouderen zijn vaak veel verschillende hulpverleners of instanties betrokken. Goede onderlinge afstemming is daarbij zeer belangrijk.

De praktijkondersteuner Ouderenzorg heeft een belangrijke rol bij deze kwetsbare groep ouderen. Zij wordt ingezet om de complexe problematiek goed in kaart te brengen en om de zorg indien nodig beter te coördineren. Hierbij werkt de praktijkondersteuner samen met verschillende betrokkenen, hierbij kan gedacht worden aan thuiszorgorganisaties, mantelzorgers, geriaters, specialist ouderengeneeskunde, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, kortom: iedereen die een rol kan hebben in de zorg rondom kwetsbare ouderen.

Hoe werkt het?
Onze praktijkondersteuner Ouderenzorg, Annemiek de Haas, nodigt mensen van 75 jaar en ouder uit op het spreekuur of bezoekt de mensen thuis. Tijdens het spreekuur of huisbezoek wordt samen met de oudere en eventuele mantelzorger de behoefte aan zorg en ondersteuning in kaart gebracht. Veranderingen in de gezondheidstoestand kunnen zo in een vroeg stadium worden gesignaleerd. Onderwerpen die besproken worden zijn onder andere medicijngebruik, vergeetachtigheid, bewegen, vallen, vervoer, zelfzorg en sociale activiteiten. Doordat de praktijkondersteuner dagelijks overlegt met de huisarts is deze ook op de hoogte van de situatie van de oudere, hierdoor kan de nodige zorg snel worden ingezet.

Praktijknummer

Ma t/m vrij: 8.00 – 17.00u

Spoednummer

Ma t/m vrij: 8.00 – 17.00u
Toets 1 voor spoed

Receptenlijn

24 uur per dag
Toets 2 voor de receptenlijn